Bulego berriarekin, aro berri bati hasiera

Iturria / Fuente: GOIENA