ELKARLAGUNTZA

1.898 urtean sortua, irabazteko asmorik gabeko solidaritatearen eta elkarrekiko laguntzaren printzipioen azpian izandako entitatea, boluntarioki elkartzen garena, ehorzketa-gastuen estaldurarako eta pertsona bazkideen heriotzarik gertatzekotan lekualdaketara sarbidea izateko, bere senideei prestazio ekonomikoa eta laguntza emozionala emanez, konfiantzan, elkarrekikotasunean eta kudeaketako gardentasunean oinarritutakoak.

Borondatezko Gizarte-Aurreikuspenerako Erakundea da (BGAE), Eusko Jaurlaritzako Gizarte Segurantza Zuzendaritzan, legez ezarria eta erregistratua.

Bere hedadura-eremua Arrasate eta inguruko herrietako bazkideengana mugatzen da.

Datu orokorrak

Eratze data:            1.898ko Apirilaren 13an
Bazkide kopurua:   11.985 (2020-12-31)