Pribatasun politika

Inork prozedura edo jarduketa baterako daturik emango balitu, emandako datu horiek esandako prozedura edo jarduketarako baino ez lirateke erabiliko.

Esandako datuak ezin izango dira inolaz ere hirugarren batzuei utzi, datuak eman duenak horretarako ados egon ezean edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legeak (1999ko abenduaren 14ko BOE – 298 zk.) 6.2. eta 11.2 artikuluetan aurreikusitako kasuetarako izan ezean.

15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuak ematen dituenak edozein unetan emandako datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatu ahal izango ditu erregelamenduak ezartzen duen eran.