OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO deialdia

2021ko apirilak 13

DATA: 2021eko apirilaren 23a

ORDUA: 18:00 2. deialdian (17:30 1. deialdian)

LEKUA: Amaia Antzokia – Arrasate

GAI-ZERRENDA

  1. Bileraren akta onartzeko 2 bazkide hautatzea
  2. 2020ko kudeaketa-txostena
  3. 2020ko urteko kontuak irakurtzea eta onartzea
  4. 2020ko txosten aktuariala
  5. Lokala eta bere ekipamendua erosteko eta beilatoki gisa alokatzeko proposamena
  6. Auditoreekin egindako hitzarmena onartzea
  7. Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua 2021erako, eta zenbatekoak eta kuotak ezartzea
  8. Gobernu Batzordeko karguak berritzea
  9. Galderak eta eskaerak

San Felipe Elkarlaguntzako Elkartea Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde (BGAE) bihurtu ondoren, Erregimen Berezia duen eta aseguru-jarduerarik egiten ez duen bereizi gabeko BGAE, iazko gure Batzar Nagusiaren erabakiz, gure 2020rako kontuen formulazioak, auditoretzak eta eskatutako hornidura teknikoek ikuspegi lasaigarria eskaintzen dute berriro. Informazio hori azaltzeko eta, hala badagokio, onartzeko, San Felipeko bazkide Titularrei dei egiten diegu Ohiko Batzar Nagusirako. Batzar hori goian adierazitako egunean, orduan eta lekuan egingo da (ezinbestekoa izango da NANa aurkeztea).

Deialdi hau, gai-zerrenda eta ordezkaritza eskuordetzeko inprimakia (familia-talde bereko Kotitularrari edo onuradunari edo beste familia-talde bateko bazkide titularrari) gure web orrian daude eskuragarri: www.sanfelipe.eus, baita gure egoitzan eta bulegoan ere (Alfontso X.a Jakituna, 3 – Grupo San Juan).

 Ikus daitekeenez, gai-zerrendako 5. puntuan lokal bat eta bere ekipamendua erostea sartu da, ondoren konfiantzazko ehorztetxe batean alokatzeko tanatorio gisa. Proposamen honen norainokoaren eta garrantziaren arabera, Batzarrean, eta bozketa egin aurretik, egungo egoera testuinguruan kokatuko da, hura egitera bultzatu gaituzten arrazoiak zehaztuko dira eta inbertsioaren zenbatekoa eta gure erreserbetan izango duen eragina azalduko da, bai eta San Felipeko kideek kontrapartidan izango dituzten onurak ere.

Pandemiak sortutako egoeraren aurrean, ohiko murrizketak kontuan hartuko dira, eta garaiz joatea gomendatzen da.